Circulair en duurzaam

Wij bepalen de toekomst van onze kinderen op aarde. We moeten het gebruik van grondstoffen snel en drastisch beperken. Anders blijft er niks over voor toekomstige generaties.

 

Op dit moment gaat 50% van de te gebruiken primaire grondstoffen, 40% van de beschikbare energie en 30% van het gebruikte water naar de bouw. Als onze branche de omschakeling kan maken, kunnen wij het verschil maken dat nodig is voor een waardevolle toekomst.

De introductie van een circulaire economie biedt ons kansen voor innovatie en vernieuwing. Het hele ontwerp- en realisatie proces moet op de schop. Het is een complexe puzzel waarin alle conventies tegen het licht moeten worden gehouden. En dat is juist waar wij goed in zijn.

 

Circulair werken in 6 stappen

 

1. Gebruik minder en bouw lichter

Als wij aan de slag gaan met een vraag van een opdrachtgever, onderzoeken we eerst of nieuwbouw echt nodig is. Is renovatie geen optie? Kan het kleiner? Kan een ruimte meerdere functies krijgen? Daarna vinden we andere manieren om het gebruik van nieuwe materialen te beperken. Innovatief hergebruik, slimmere en lichtere bouwsystemen en een compact, multifunctioneel ruimtegebruik. We doen alles om meer kwaliteit uit minder te realiseren.

 

2. Match de levensduur van een materiaal met die van het gebouw

We richten ons op de toekomst. Hoe lang gaat een gebouw mee? Moet ieder gebouw een jong monument zijn? Is de parkeergarage die wij nu ontwerpen over twintig jaar nog wel nodig? Wij denken nu al na over de alternatieve functie die zo’n ruimte tegen die tijd kan krijgen, om sloop te voorkomen. Of als een gebouw wel weg moet, dat het eenvoudig demontabel is en onderdelen goed te hergebruiken zijn.

 

3. Hergebruik

Circulariteit betekent in feite dat afval niet bestaat; alles wordt opnieuw gebruikt. We demonteren en herplaatsen staalconstructies, kanaalplaten en betonnen trappen. Houten kozijnen worden in strookjes gezaagd en hergebruikt als bekleding. We werken daarbij samen met innovatieve circulaire bedrijven. Materialen die we niet kunnen hergebruiken, worden gerecycled. De opslag en verwerking van materialen vergt een heel nieuw hoofdstuk in het bouwen. Dit vraagt een andere blik op het bouwproces. Het is een lastige logistieke puzzel die wij graag leggen.

 

raamprint albert heijn

4. Kies materialen bewust

Als wij nieuwe materialen moeten gebruiken, proberen wij eerst materialen te gebruiken uit hernieuwbare bronnen. Daarna is de keuze voor materialen met een goede LCA (life-cycle analyse). MPG-scores zijn belangrijk, die geven ons de bevestiging dat wat wij toepassen, zin heeft.

 

5. Laat een schonere voetprint achter

Naast besparing van grondstoffen, is er behoefte aan minder luchtvervuiling, schoner water en meer biodiversiteit. Dit alles is nodig voor een waardevolle omgeving.

 

6. En, meest belangrijk…samenwerken

We luisteren naar onze kinderen, die zijn al meer circulair (en radicaler) dan wij. Wij zoeken continue partners in crime, opdrachtgevers en andere professionals die net als wij geloven dat we een grotere rol hebben te spelen in een circulaire toekomst. Partners die bereid zijn om deze uitdaging aan te gaan.