Stedelijk wonen in een beschermde, groene hof

Hof van Wouw is een binnenstedelijke herontwikkeling en sanering van een fabrieksterrein, gelegen in een stedelijk bouwblok in Bergen op Zoom. Wij transformeren de voormalige ijzergieterij in een prettige groene woonomgeving, met 72 seniorenwoningen verspreid over 3 appartementenblokken. De nieuwe bebouwing refereert aan de oude binnenstedelijke woonhofjes. Voor het ontwerp van deze duurzame buurt streven wij naar een volledige circulariteit en energieneutraliteit. Veel van de materialen van de oude gieterij worden hergebruikt in de inrichting van de openbare ruimte.

 

Ruimte voor natuur

De kavel is ingekaderd door een grillige rand, die op een natuurlijke wijze is ontstaan door een aaneenschakeling van verschillende kavelgrenzen. De rand is opgebouwd uit tuinmuren en bijgebouwen van aangrenzende woningen en muren van bedrijfsgebouwen van de ijzergieterij. Dit patchwork van muren heeft een mooie textuur, die wij behouden en met groen bekleden. Zo ontstaat ruimte voor biodiversiteit: insecten, vogels en kleine dieren.

hof van Wouw

Gericht op de zon

De twee nieuwe hoofdgebouwen laten we dwars door de binnenkant van het bouwblok heen slingeren. Zo ontstaan er op de kavel ruimtes die verschillen in sfeer, karakter en uitstraling. De appartementen richten we zoveel mogelijk op de zon en op het groene binnenterrein, met ruimte voor regenwateropvang, waterretentie en klimaatadaptief bouwen. Het gebied krijgt zo meerwaarde voor de hele omgeving.

 

Hoogteaccent

We introduceren twee hoogteaccenten binnen Hof van Wouw. Doordat deze zichtbaar zijn vanuit de omringende straten, waardoor de bewoners op vanzelfsprekende wijze de hof worden binnengeleid. Ook voegen we een hoogteaccent toe op het gebouw bij de entree aan de Kastanjelaan, als ruimtelijke ondersteuning van deze entree.