Privacy verklaring

30 Mei 2018

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij bij duCroq & van Zutphen architects (dCvZ) doen met informatie die wij over u te weten komen en hoe we deze gegevens veilig houden.

 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

dCvZ kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ons. dCvZ registreert en bewaart uitsluitend gegevens die voor de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn:

 

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u verstrekt tijdens correspondentie en/of communicatie

 

 

WAAROM dCvZ GEGEVENS NODIG HEEFT

Om onze bedrijfsactiviteiten uit te oefenen is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Deze persoonsgegevens kunnen door u met ons gedeeld zijn in het kader van samenwerking aan projecten of, omdat u ze aan ons heeft doorgegeven via onze website, per email, of op social media.

 

 

HOE LANG dCvZ GEGEVENS BEWAART

dCvZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gezien de lange looptijden van onze projecten en diensten hanteren wij geen bepaalde bewaartermijn.

 

 

DELEN MET ANDEREN

dCvZ verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden.

 

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van dCvZ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via onze domain provider One.com.

 

Informatie die wij via One.com kunnen vergaren:

- Uw IP-adres

- Uw browserversie en het besturingssysteem van de computer, welke door uw gebruikt worden.

- Het aantal links waarop u klikt binnen de website

- Het land waar vandaan uw toegang heeft gezocht tot de website

- De datum en tijd van uw bezoek

- De naam van uw Internet Service Provider

- De website waar u vandaan kwam, voor het bezoek aan www.ducroqvanzutphen.nl

- De pagina’s die u heeft bekeken op de site

 

We maken gebruik van statistieken om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Daarbij worden de gegevens anoniem opgeslagen en niet gekoppeld aan u als gebruiker. One.com maakt deze informatie niet toegankelijk voor derden.

 

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. dCvZ is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder dCvZ vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

 

 

LINKS NAAR SOCIAL MEDIA PLATFORMS

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Lees daarom de privacyverklaring van het social mediakanaal door.

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dcvz.nl. dCvZ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 

BEVEILIGEN

dCvZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van dCvZ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certifcaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door dCvZ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met dCvZ op via info@dcvz.nl

 

dCvZ is als volgt te bereiken:

Geestbrugkade 33

2281CX, Rijswijk

 

 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

KvK Haaglanden: 58857575

Telefoonnummer: +31(0)70 820 92 40

E-mailadres: info@dcvz.nl

 

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

 

 

 

 

 

 

home

digitaal project archief

duCroq & van Zutphen architects

projecten

geschiedenis

Geestbrugkade 33

Lana duCroq

privacy verklaring

2281 CX, Rijswijk

Frits van Zutphen

 

 

bureau

 

 

nieuws

 

info@dcvz.nl

contact

 

+31 (0) 70 820 92 40