Winkels en woningen Pieter Vreedestraat, Tilburg

Het gebouw is een kleinschalige inpassing in de bestaande binnenstedelijke structuur van Tilburg. Het ruimtelijke effect dat met de inpassing is bereikt is van groot belang. De Pieter Vreedestraat vormt namelijk de nieuwe verbinding tussen de hoofdwinkelroute van Tilburg, de Heuvelstraat en het recentelijk ontwikkelde winkelgebied aan het Pieter Vreedeplein. De nieuw te formeren straat krijgt een breedte van 6 meter. Deze afmeting zorgt ervoor dat de straat ondergeschikt is ten opzichte van de huidige stedelijke hoofdstructuur. De breedte van de vrijgekomen kavel was dermate smal, dat er alleen aan één zijde bebouwing kon komen. De winkels op de beganegrond en de erboven liggende woningen zijn daarom éénzijdig georiënteerd.

winkels in de pieter vreedestraat, tilburg

De woningen, van belang voor de sociale veiligheid in de winkelstraat, zijn ontworpen met een maximaal uitzicht op de straat.

winkels in de pieter vreedestraat, tilburg

Als gevolg van de locatie heeft het winkelblok extreme maten gekregen, 100 meter lang en variërend in breedte van 2 meter aan de Heuvelstraat tot 15 meter aan het Pieter Vreedeplein. Het gebouw is een mooi gevarieerd en geleed volume dat uit drie delen bestaat, die ieder hun eigen functie in het ontwerp hebben en de winkelroute zo op subtiele manier begeleiden.

winkels in de pieter vreedestraat, tilburg

 

 

 

 

 

 

home

digitaal project archief

duCroq & van Zutphen architects

projecten

geschiedenis

Geestbrugkade 33

Lana duCroq

privacy verklaring

2281 CX, Rijswijk

Frits van Zutphen

 

 

bureau

 

 

nieuws

 

info@dcvz.nl

contact

 

+31 (0) 70 820 92 40