Privacy Policy

Privacy verklaring
15-2-2023

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij bij duCroqvanZutphen doen met informatie die wij over u te weten komen en hoe we deze gegevens veilig houden.
 
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
duCroqvanZutphen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ons. duCroqvanZutphen registreert en bewaart uitsluitend gegevens die voor de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u verstrekt tijdens correspondentie en/of communicatie

WAAROM duCroqvanZutphen GEGEVENS NODIG HEEFT
Om onze bedrijfsactiviteiten uit te oefenen is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Deze persoonsgegevens kunnen door u met ons gedeeld zijn in het kader van samenwerking aan projecten of, omdat u ze aan ons heeft doorgegeven via onze website, per email, of op social media.

HOE LANG duCroqvanZutphen GEGEVENS BEWAART
duCroqvanZutphen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gezien de lange looptijden van onze projecten en diensten hanteren wij geen bepaalde bewaartermijn.

DELEN MET ANDEREN
duCroqvanZutphen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van duCroqvanZutphen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.
Informatie die wij via duCroqvanZutphen.nl kunnen vergaren:
– Uw IP-adres
– Uw browserversie en het besturingssysteem van de computer, welke door uw gebruikt worden.
– Het aantal links waarop u klikt binnen de website
– Het land waar vandaan uw toegang heeft gezocht tot de website
– De datum en tijd van uw bezoek
– De naam van uw Internet Service Provider
– De website waar u vandaan kwam, voor het bezoek aan www.ducroqvanzutphen.nl
– De pagina’s die u heeft bekeken op de site

We maken gebruik van statistieken om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Daarbij worden de gegevens anoniem opgeslagen en niet gekoppeld aan u als gebruiker.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. duCroqvanZutphen is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder duCroqvanZutphen vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

LINKS NAAR SOCIAL MEDIA PLATFORMS
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Lees daarom de privacyverklaring van het social mediakanaal door.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dcvz.nl. duCroqvanZutphen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
duCroqvanZutphen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van duCroqvanZutphen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certifcaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door duCroqvanZutphen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@dcvz.nl

duCroqvanZutphen is als volgt te bereiken:
Geestbrugkade 33
2281CX, Rijswijk


Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
KvK Haaglanden: 58857575
Telefoonnummer: +31(0)70 820 92 40
E-mailadres: info@dcvz.nl

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze duCroqvanZutphen.nl worden gepubliceerd.